Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Školní zájezd do Velké Británie

SCHŮZKA RODIČŮ K ZÁJEZDU

Dne 25. 9. 2018 od 16:00 proběhne schůzka rodičů k zájezdu do Anglie v učebně MMU. Účast je důležitá vzhledm k podpisu potřebných dokumentů a doplnění informací k zájezdu.

UPOZORNĚNÍ!!!

Prosíme o zaplacení doplatku na zájezd do Anglie (druhá splátka) 3 850,- Kč. Neplatí pro ty, kteří mají zaplaceno vše první splátkou (7 850,- Kč). Termín nejpozději do 7. 9. 2018.

Školní  zájezd do Velké Británie

 

 CESTOVNÍ DOKLADY 

a) Pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí). Doklady musí být platné nejméně do posledního dne zájezdu.

b) Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku do 18 let, kteří mají v ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nemusí mít do Velké Británie vízum. Je však třeba, aby si vyřídili speciální formulář "Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské Unie", který vydává cizinecká policie v místě bydliště. Na tomto formuláři je potvrzena účast dotyčného na zájezdu, ředitelem školy a cizineckým úřadem. Tento doklad se předkládá při hraniční kontrole, jak ve Velké Británii, tak i dalších státech Schengenského prostoru (např. Německo). Je nutné, aby měl každý žák, kterého se seznam týká, vlastní potvrzený seznam. Tranzitní vízum již nutné není. Je možná i varianta, že seznam na cizinecké policii vyřizuje pouze jeden rodič za všechny děti cizinců. V takovém případě však potřebuje od ostatních rodičů plné moci (nemusí být ověřené) a fotky nebo cestovní doklady ostatních dětí cizinců. V takovém případě pak mají všichni společně jeden seznam.

c) Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku 18 let a víc musí mít do Velké Británie vízum. Upozorňujeme, že cestovní kancelář nepřebírá odpovědnost v případě, pokud nedojde k včasnému vyřízení dokladů, potřebných k účasti na zájezdu.

 

 

Program: Bruggy- Oxford – Bath – Londýn

Termín: 2. 10. – 7. 10. 2018

 

Platební podmínky:

7 850,- Kč / včetně vstupenky do WarnerBrosStudios/

ve dvou splátkách 4 000,- do 22. 6. 2018 a 3 850,- do 30. 8. 2018

Číslo účtu: 4119069329/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

 

Ubytování a strava:  hotel F1  /snídaně/ 1x,v hostitelských rodinách v Oxfordu  /plná penze/  2x

Zájezd zajišťuje: CK Školní zájezdy

Žáci budou po dobu zájezdu plně pojištěni pro cestu a pobyt v zahraničí uČSOB Pojišťovna a.s.

Důležité!!! Kritériem pro přijetí závazné přihlášky je včasnost odevzdání této přihlášky. Z kapacitních důvodů bude přijato prvních 45 přihlášek, s ostatními bude počítáno jako s náhradníky! Dále budou vyřazeny přihlášky s nezaplacenými, či pozdě zaplacenými platbami a na jejich místa budou umístěni náhradníci.

!Zájezd je určen pro žáky letošních 6., 7.  a  8. ročníků!

 

Podrobný program a ceny vstupů najdete v přílohách.

 


 

Název Formát Velikost
© Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace ▪ design 2016 © regrafika